Leie av standplass

RETNINGSLINJER FOR LEIE AV STANDPLASS V/ FAUSKE HANDELSPARK

Fauske Handelspark leier ut standplass, i eller utenfor senteret, til bedrifter og enkeltmannsforetak og organisasjoner/lag. Standplassen tildeles ikke dersom, standen inneholder produkter som er i direkte konkurranse med produkter som selges av leietagere i senteret.

Fauske Handelspark forbeholder seg retten til å flytte søkere til andre standplasser på senteret på kort varsel dersom forholdene tilsier det.

Innsamlingsaksjoner skal være stasjonær på anvist plass, dvs. at det er ikke anledning å gå rundt i senteret med bøsser eller for å selge/oppsøke våre kunder.

Tildeling av plass gjøres skriftlig fra senterkontoret. Søknader kan bli avslått.

Det er ikke tillatt og benytte seg av stoler eller bord som tilhører andre virksomheter på sentret uten dennes tillatelse.

KRAV TIL STANDENS UTSEENDE

Standen skal holdes ryddig, det skal ikke stå kasser, handlevogner og lignende foran standen.

Pris etter avtale.